دیالوگ

گفتگوهایی در لایو اینستاگرام

با هم دیالوگ داشته باشیم!

دیالوگ مجموعه ای از گفتگوها با معماران، فرهیختگان و متخصصان در شاخه های متفاوت طراحی، معماری و طراحی رایانشی در لایو اینستاگرام است.

در این صفحه می توانید به ویدیوهای ضبط شده سری های مختلف آن دسترسی داشته باشید.

هدف اصلی برنامه های دیالوگ، کنکاش عرصه های طراحی رایانشی است که در قالب گفتگوهایی در اینستاگرام با متخصصین و چهره های برجسته این حوزه صورت می گیرد.

دسترسی سریع 

بخش اول

در این بخش به رابطه میان معمار و حیطه های متفاوت همچون، فناوری، هوش مصنوعی، ساخت دیجیتال و … پرداخته شده است. وحید عزیزی در بخش اول با دکنر علی اندجی گرمارودی، دکتر مرتضی رهبر، دکتر رامتین حق نظر و پوریا بنی آدم به گفتگو پرداخته است.

دیالوگ 1-1

دیالوگ 1-1

بخش اول: قسمت یک: "معمار و فناوری"پارس آیوکد مجموعه دیالوگ را با گفتگویی صمیمانه با دکتر علی اندجی گرمارودی در لایو اینستاگرام با عنوان "معمار و فناوری" آغاز کرد. این گفتگو در روز دوشنبه، 25 فروردین 1399 انجام شده است. در این گفتگو به کاربرد فناوری...

دیالوگ 1-2

دیالوگ 1-2

بخش اول: قسمت دوم: "معمار و هوش مصنوعی"مهمان قسمت دوم مجموعه دیالوگ دکتر مرتضی رهبر است و وحید با او در مورد "معمار و هوش مصنوعی" گفتگو می کند. این گفتگو در روز سه شنبه 26 فروردین 1399 در لایو اینستاگرام انجام پذیرفته است. در این گفتگو دکتر رهبر در...

دیالوگ 1-3

دیالوگ 1-3

بخش اول: قسمت سوم: "معمار و ساخت دیجیتال" قسمت سوم بخش اول با عنوان "معمار و ساخت دیجیتال" با گفتگوی وحید عزیزی در لایو اینستاگرام با دکتر رامتین حق نظر در روز یکشنبه، 31 فروردین 1399 انجام شد. دکتر حق نظر در این گفتگو به ساخت دیجیتال و نیاز بازار...

دیالوگ1-4

دیالوگ1-4

بخش اول: قسمت چهار: "معمار و دنیای مجازی"قسمت پایانی بخش اول دیالوگ وحید عزیزی با پوریا بنی آدم با عنوان "معمار و دنیای مجازی" در روز سه شنبه دوم اردیبهشت ماه 1399 در لایو اینستاگرام صورت گرفت. این گفتگو به ورود فناوری های مجازی به دنیای معماری می...

بخش دوم

بخش دوم بر مبانی نظری طراحی محاسباتی، تاریخچه و دامنه کاربردی آن متمرکز است. مهمانان این بخش احمد شریف پور، امین بهرامی و دکتر رعنا صفاری هستند.

دیالوگ 2-1

دیالوگ 2-1

بخش دوم: قسمت اول: "25 سال با محاسبات - خاطرات و خطرات" در اولین قسمت بخش دوم وحید عزیزی با مهندس احمد شریف پور با موضوع "25 سال با محاسبات - خاطرات و خطرات" به گفتگو می پردازد. این گفتگو در روز سه شنبه نهم اردیبهشت 1399 انجام شده است. این گفتگو به تاریخچه کامپیوتر و محاسبات و...

دیالوگ 2-2

دیالوگ 2-2

بخش دوم: قسمت دوم: "افسانه های محلی درباره بقا" در این قسمت، وحید از امین بهرامی در مورد تاثیر کامپیوترها و هوش مصنوعی بر زندگی، طراحی و آینده ما می پرسد و این مساله که آیا کامپیوترها تهدیدی برای آینده بشر محسوب می شوند را مورد بحث قرار می دهند. این گفتگو باورهای عموم را در...

دیالوگ 2-3

دیالوگ 2-3

بخش دوم: قسمت سوم: "تفنگ های بی خطر چخوف"قسمت آخر بخش دوم با دکتر رعنا صفاری با عنوان "تفنگ های بی خطر چخوف" به موضوع طراحی شهری و اهمیت شبکه در آن پرداخته است. این گفتگو در روز سه شنبه 16 اردیبهشت 1399 انجام شده است. وحید عزیزی و دکتر صفاری در مورد شیوه های رایانشی در طراحی...

بخش سوم

بخش سوم و پایانی فصل اول دیالوگ به گفتگوهایی پیرامون دانش های کمک کننده به معماری، یادگیری ماشینی و ابزار در معماری اختصاص دارد.

دیالوگ 3-1

دیالوگ 3-1

بخش سوم: قسمت اول: "معماری به مثابه یک کاتالیزگر"وحید در اولین قسمت سری سوم دیالوگ با دکتر مسعود اکبرزاده به گفتگو پرداخته است. عنوان این بحث «معماری به مثابه کاتالیزگر» است و گفتگو پیرامون نوع نگاه به معماری و دانش هایی که در این رشته کارآیی دارند صورت می پذیرد. دکتر مسعود...

دیالوگ 3-2

دیالوگ 3-2

بخش سوم: قسمت دوم: "یادگیری ماشین در معماری"مهمان دومین قسمت سری سوم دیالوگ، اردوان بیدگلی است. عنوان این قسمت «یادگیری ماشین در معماری» است. وحید و اردوان در رابطه با تعریف یادگیری ماشین و نحوه به کار رفتن آن در معماری با هم گفتگو می کنند. اردوان بیدگلی کاندیدای دکتری معماری...

دیالوگ 3-3

دیالوگ 3-3

بخش سوم: قسمت سوم: "ابزار و تفکر ابزاری"مهراد مه نیا محقق در زمینه ساخت رباتیک آخرین مهمان سری سوم دیالوگ است. وحید عزیزی و مهراد با موضوع «ابزار و تفکر ابزاری» با هم به گفتگو می پردازند و در رابطه با انواع ابزارها و نحوه برخورد معماران با این ابزارها صحبت می کنند.مهراد مه نیا،...